Header image

Joanna Gazda

Odkryj Magię
Haftowania na Ubraniach!

Cześć!

Jeśli czekasz na inspiracje, które ożywią Twój styl, jesteś we właściwym miejscu!
Na kanale Joanna D’Art dzielę się wiedzą
i doświadczeniem, które pomoże Ci stworzyć styl spójny z Tobą za pomocą prostych technik współczesnego haftu ręcznego.


Discover the Magic of
Embroidery on Clothes!

Hi!

If you’re looking for inspiration that will revitalize your style, you’ve come to the right place!
On the Joanna D’Art channel, I share my knowledge
and experience that will help you create a style consistent with you using simple contemporary hand embroidery techniques.


Zobacz bezpłatne lekcje i inspirujące podpowiedzi, jak obudzić kreatywność
i zacząć wyrażać siebie ręcznie haftowanymi ubraniami i dodatkami.

Zapraszam Cię do kolorowego świata
nowoczesnego haftu na ubraniach

Nagrania są w języku polskim


See free lessons and inspirational tips on how to awaken your creativity and start expressing yourself with hand-embroidered clothes and accessories.

I invite you to the colourful world of modern embroidery on clothes visit my Joanna D'Art channel on YouTube

Recordings are in English (Polish or English subtitles)