Header image

Joanna Gazda

Idę do siebie, by wiedzieć kim jestem, by móc być sobą.

Idę do siebie, by zrozumieć wszystkie swoje części. Kobiecość i męskość, i równowagę między nimi. Co z wnętrza, a co z zewnątrz. Co prawdziwe, autentyczne, a co narzucone.

Idę do siebie, by połączyć to, co oddzielone, stać się całością. I wyzwolić moc, by być sobą cały czas.

Zapraszamy

Joanna Tor-Gazda
Magdalena Kozioł